Hoewel de commissie erkende dat de pandemie wellicht een omslagpunt nadert, besloot zij dat "er geen twijfel over bestaat" dat het SARS-CoV-2-coronavirus ook in de toekomst een permanent ingeburgerde ziekteverwekker bij mens en dier zal zijn, en dat daarom langetermijnmaatregelen op het gebied van de volksgezondheid dringend noodzakelijk zijn, aldus de WHO in een vandaag gepubliceerde verklaring.

"Hoewel de uitroeiing van dit virus bij mens en dier hoogst onwaarschijnlijk is, is het beperken van de verwoestende gevolgen voor ziekte en sterfte haalbaar en moet dit een prioritaire doelstelling blijven," benadrukt de WHO.