Deze daling is de grootste in de afgelopen 10 jaar en volgt op een trend van dalende prijzen die zich de afgelopen vijf maanden heeft voorgedaan naarmate de rentevoeten stegen, waardoor er minder werd geleend.