De FINN Auto-studie was gebaseerd op OESO-gegevens over het gemiddelde jaarloon in elk land, afgezien van het door Eurostat berekende gemiddelde loon. Op die manier is het mogelijk landen met verschillende werktijden en lonen te vergelijken. Naast het gemiddelde inkomen werd ook rekening gehouden met de kosten van de aankoop van een auto, de koopkracht en de brandstofprijzen.

Uit de resultaten van de NM blijkt dat Portugal het op drie na duurste land ter wereld is om een auto te bezitten. Portugal behaalde een score van 8,19, terwijl Mexico, het duurste land, 9,70 op 10 kreeg.

De goedkoopste landen om een auto te bezitten zijn Luxemburg (0,46), de VS (0,91) en Australië (1,97).