Uit het onderzoek bleek dat moeders in de zes graafschappen meer vertrouwen op vrienden en familie om voor kinderopvang te zorgen, terwijl moeders in de Republiek Ierland meer vertrouwen op formele kinderopvang. In beide regio's kunnen kinderen gratis naar school.

Volgens het ESRI behoren de kosten voor kinderopvang in Ierland en het VK tot de hoogste in de OESO, maar regelingen zoals het National Childcare Scheme in de Republiek en het Universal Credit in het Noorden verlagen deze kosten voor huishoudens met lagere inkomens.

Volgens het onderzoek hebben werknemers in de kinderopvang in beide rechtsgebieden een relatief laag loon en hebben de sectoren een hoog personeelsverloop. In Noord-Ierland bleek uit het verslag dat er een grote kloof bestaat tussen de kwalificaties, het loon en de arbeidsvoorwaarden van werknemers in de particuliere en vrijwillige kinderopvangsector en die in de overheidssector.

In de Republiek Ierland zijn het kernfinancieringsmodel en de Employment Regulation Orders ingevoerd om de lage lonen aan te pakken, maar volgens de ESRI is het nog te vroeg om het effect daarvan op de sector te meten.