Het in de Diário da República gepubliceerde besluit, dat is ondertekend door staatssecretaris Ricardo Mestre en vrijdag in werking treedt, herdefinieert de organisatorische regels van het nationale gebruikersregister (RNU) en verduidelijkt de begrippen registratie, toegang en financiële aansprakelijkheid van SNS-gebruikers.

Volgens het bericht kunnen gebruikersregistraties in het RNU drie verschillende types aannemen: actief, tijdelijk en inactief.

Actieve registratie geldt voor Portugese onderdanen die in Portugal wonen en buitenlanders die permanent in het land verblijven.

Voorlopige registratie is van toepassing wanneer niet aan de voorgaande voorwaarden is voldaan, met een maximale duur van 90 dagen vanaf de datum van registratie in de RNU, waarna de registratie actief of inactief wordt.

Inactieve registratie geldt voor burgers die niet voldoen aan de voorwaarden voor actieve of overgangsregistratie en omvat situaties van overlijden.

"Het is een fundamenteel informatie-instrument voor het plannen en optimaliseren van de dekking door het gezinsgezondheidsteam, het vergroten van de capaciteit van het netwerk, de integratie van zorg en de ontwikkeling van meer gemeenschaps- en nabijheidsreacties", benadrukt het ministerie.

Een gebruiker met registratie in de RNU kan echter al dan niet zijn ingeschreven in de eerstelijnsgezondheidszorg, waarvoor een actieve registratie in deze databank in een functionele eenheid of in de respectieve Groepering van Gezondheidscentra nodig is.

Met betrekking tot overgangsregistratie en inactieve registratie, met uitzondering van situaties van overlijden, worden de kosten door de burger gedragen.