Het rapport, genaamd "Health in Ireland: Key Trends 2022", richtte zich op het vergelijken van Ierland met andere landen aan de hand van een aantal maatstaven met betrekking tot de volksgezondheid.

Volgens het rapport hebben de Ieren een levensverwachting van 82 jaar en wordt verwacht dat dit cijfer zal stijgen.


Uit het rapport bleek dat de Ierse bevolking sinds de volkstelling van 2016 met 7,6% is gegroeid, maar het benadrukte dat de leeftijdsdemografie die het meest groeit, 65 jaar en ouder is. Sinds 2013 is die bevolkingsgroep met 35% gegroeid.

Het rapport voorspelde ook dat de bevolking van het land in de komende decennia zal blijven groeien ondanks het feit dat de vruchtbaarheidscijfers het laagst zijn in de afgelopen tien jaar, waarbij de bevolking naar verwachting 5,77 miljoen zal bedragen in 2042.


In het rapport wordt ook gewezen op een daling van het aantal levendgeborenen sinds 2012: "Dit is gedeeltelijk te wijten aan de daling van de vruchtbaarheidscijfers, maar, nog belangrijker, aan het feit dat het aantal vrouwen in de belangrijkste vruchtbare leeftijdsgroepen de afgelopen jaren is afgenomen.

"Dit is een demografisch kenmerk dat waarschijnlijk zal leiden tot een gestage daling van het aantal geboorten in het komende decennium, ook al blijven de vruchtbaarheidscijfers in Ierland, zoals verwacht, hoger dan in de meeste andere EU-landen."

Volgens het verslag zijn de sterftecijfers voor bepaalde doodsoorzaken, gecorrigeerd voor leeftijd, gedaald. Hiertoe behoren zelfmoord (-32,6%), verkeersongevallen (-54,7%), longontsteking (54,1%) en beroerte (-47,8%).