Uit het rapport blijkt dat fossiele brandstoffen 88% van de bruto beschikbare energievoorziening van Ierland uitmaken, evenveel als Polen.

Malta (96%) voerde de lijst aan, gevolgd door Nederland en Cyprus (beide 89%). Het land met de laagste afhankelijkheid van fossiele brandstoffen was Zweden (32%). Finland (38%) en Frankrijk (48%) waren de enige andere landen met een aandeel van minder dan 50%.

De cijfers zijn representatief voor het jaar 2021. In Denemarken is het aandeel van fossiele brandstoffen tussen 2010 en 2021 het sterkst gedaald, namelijk met 25%. Het werd gevolgd door Estland (-22%) en Finland (-19%). Duitsland had de kleinste daling van het aandeel van fossiele brandstoffen, met slechts 2%.

In totaal vertegenwoordigen fossiele brandstoffen 70% van de bruto energievoorziening van de EU in 2021, hetzelfde cijfer als in 2020.