Eind januari hadden ook de bekkens Mira (37%), Arade (41,8%) en Sado (55,3%) minder water beschikbaar.

De Ave (91,6%), Taag (91,3%), Guadiana (87,6%), Douro (86,7%), Lima (84,8%), Cávado (80,7%), Oeste (80%) en Mondego (74%) hadden de hoogste niveaus.

Tweeëndertig van de 60 gecontroleerde reservoirs hadden eind januari een waterbeschikbaarheid van meer dan 80% van het totale volume, terwijl acht reservoirs waarden hadden van minder dan 40%, volgens de gegevens van SNIRH.

Op de laatste dag van januari was er in vergelijking met de voorgaande maand een toename van het opgeslagen volume in 11 stroomgebieden en een afname in één.

Elk hydrografisch bekken kan overeenkomen met meer dan één reservoir.

Uit de IPMA-gegevens blijkt dat slechts op enkele plaatsen in het zuiden van het land nog sprake is van een zwakke droogte (slechts 6% van het grondgebied).


Gerelateerd artikel -Reservoirs gemiddeld 84% capaciteit