In zijn vroege leven was hij getrouwd en kreeg kinderen, maar zijn vrouw en kinderen stierven spoedig, waarna hij tot het religieuze leven toetrad.

Hij was verbazingwekkend vrijgevig en weigerde nooit iemand te helpen, omdat hij in iedereen de aanwezigheid van de Heer zag, en daarom wees hij niemand af die bij hem kwam om aalmoezen te vragen.

Er wordt gezegd dat eens iemand die niet echt in nood verkeerde, om aalmoezen vroeg en door de beambten werd ontdekt, maar Johannes zei slechts: "Geef aan hem, hij kan onze Heer in vermommig zijn."

Er wordt gezegd dat hij, toen hij jong was, een visioen had van een zeer mooie maagd met een krans van olijven op haar hoofd, die zei dat zij Medelijden was, de oudste dochter van de grote koning.

Dit had blijkbaar een diepe indruk gemaakt op Johannes' geest. In zijn positie had hij de gelegenheid om op grote schaal liefdadigheid uit te oefenen; hij werd spoedig in het hele Oosten bekend om zijn liefde voor de armen.

In zijn leven streefde hij ernaar barmhartig te zijn.Hij bevrijdde vele slaven.Hij deelde aalmoezen uit om de behoeftigen te verlichten, beslechtte ruzies, hielp de onrechtvaardigen, bezocht de zieken driemaal per week en verleende hulp aan de lijdenden.

Zijn feestdag is op 23 januari. Het herinnert ons eraan te zorgen voor hen die minder fortuinlijk zijn dan wijzelf.

Johannes de Aalmoezenier wordt gevierd in katholieke en orthodoxe kerken.