"ODO verwacht dat AT onmiddellijk maatregelen neemt om deze problemen op te lossen, teneinde de legitieme ontevredenheid van de distributeurs en hun moeilijkheden in de relatie met de klanten te verzachten".

De Orde van Officiële Expediteurs weigert te aanvaarden "dat de douane het slechte familielid van AT blijft" en verdedigt dat het "dringend is dat de autoriteiten concrete maatregelen nemen om te garanderen dat de problemen op een efficiënte en effectieve manier worden opgelost voor de goede werking van de douane".

De ODO herinnert eraan dat zij sinds begin januari "met bezorgdheid de belemmeringen heeft gevolgd waarmee haar medewerkers in de douanekassen worden geconfronteerd" en wijst erop dat "tientallen klachten zijn ingediend, waarin vertragingen en ongerechtvaardigde verliezen voor de ondernemers en hun klanten worden gemeld".

De voorzitter van ODO, Mário Jorge, wijst er in de verklaring op dat "er regelmatig contacten zijn geweest met het AT, maar dat er, ondanks het feit dat sommige problemen zijn opgelost, nog steeds ernstige problemen zijn die zo snel mogelijk moeten worden opgelost".

"We hebben onze bezorgdheid al kenbaar gemaakt aan de directeur van het AT. Wij hebben ook de regering, via de staatssecretaris voor fiscale zaken, gewezen op de ernst van de situatie".