Volgens informatie van de Bank van Portugal en gemeld door ECO is "in 2022 de gemiddelde rente op nieuwe woningkredieten meer dan verdrievoudigd ten opzichte van 2021".

Volgens de door de centrale bank verzamelde gegevens steeg de rente op nieuwe woningkredietcontracten (minder dan drie maanden geleden uitgevoerd) van 0,83% in december 2021 tot 3,24% in december 2022.

"Deze stijging volgt het traject van de Euribor-tarieven, die in december gemiddeld 3,03% op de 12-maandstermijn, 2,57% op de 6-maandstermijn en 2,07% op de 3-maandstermijn bedroegen (respectievelijk -0,50%, -0,54% en -0,58% in december 2021)", verklaart de Banco de Portugal.

Sinds februari is de rente op nieuwe woningkredieten in Portugal lager dan de rente die banken in de eurozone hanteren. Maar sinds oktober is deze dynamiek veranderd en in december werd het grootste verschil sinds maart 2015 geregistreerd.

Uit gegevens van de Bank van Portugal blijkt ook dat de financiële kosten voor het kopen van een huis in Portugal sinds oktober hoger liggen dan de gemiddelde kosten van de eurolanden: in december lag de gemiddelde rente op nieuwe woningkredieten in Portugal 36 basispunten hoger dan het tarief dat banken in de eurozone hanteren.

De door de centrale bank bekendgemaakte cijfers wijzen er ook op dat in 2022 voor 16.156 miljoen euro aan hypothecaire leningen zal worden afgesloten, ongeveer 5,8% meer dan in 2021 en 42% meer dan de leningen die de bank in 2020 heeft verstrekt voor de aankoop van een huis.