Het grootste deel hiervan zou afkomstig zijn van de inkomstenbelasting en de btw en niet van de vennootschapsbelasting, wat erop wijst dat de economie werkelijk gezond is wanneer de multinationals buiten beschouwing worden gelaten.

Het overschot op de begroting over 12 maanden bedroeg 5,6 miljard euro, wat volgens het ministerie van Financiën een nauwkeuriger maatstaf is voor de economische gezondheid.

Onlangs bleek uit cijfers van Eurostat dat Ierland in het derde kwartaal van 2022 het grootste begrotingsoverschot van de EU had, namelijk 3,1% van het bbp, tegen een EU-gemiddelde van -3,2%.

Het grote overschot kan erop wijzen dat het land tot dusverre een recessie heeft vermeden.