Het Noord-Ierland-protocol is de naam die is gegeven aan het huidige systeem van handel in en uit Noord-Ierland. Het protocol werd ingesteld na Brexit, waarbij een zeegrens werd gecreëerd tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk, om een harde grens tussen het Noorden en de Republiek te voorkomen.

Dit betekende dat alle goederen die vanuit andere delen van het Verenigd Koninkrijk Noord-Ierland binnenkwamen, door strenge douanecontroles moesten om te voorkomen dat goederen die niet aan de EU-normen voldeden, via de Noord-Ierse grens de EU binnenkwamen.

Volgens het verslag van RTÉ is er een oplossing gevonden waarbij een tweebaans systeem wordt ingevoerd voor goederen die vanuit de rest van het VK Noord-Ierland binnenkomen. Volgens dit systeem worden goederen uit Groot-Brittannië die in Noord-Ierland moeten blijven anders behandeld dan goederen die over de grens naar de EU gaan.

Deze goederen zullen in de "groene strook" worden verwerkt, terwijl goederen die voor de interne markt bestemd zijn, door de "rode strook" zullen gaan.

"We hebben de onbedoelde gevolgen van het protocol erkend en we weten dat het belangrijkste is dat we een oplossing hebben die werkt voor Noord-Ierland", zei een EU-functionaris tegen RTÉ.

"We delen de filosofie dat we goederen die in Noord-Ierland blijven anders moeten behandelen dan goederen die naar de interne markt gaan. Er zijn meer waarborgen ingebouwd, dat betekent meer flexibiliteit."

Met het plan wordt ook een computersysteem ingevoerd dat goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd, live kan volgen.

"Het IT-systeem is operationeel. Wij hebben aanbevelingen gedaan en het VK heeft die constructief opgevolgd. Er zijn IT-veiligheidsmaatregelen genomen.

"Er zijn verschillende opties om een express baan groener te maken en de rode baan zal volgen met de nodige waarborgen.

"Er zijn technische aspecten die zijn verbeterd, sommige hebben meer tijd nodig. Wat voor info gaat erin [in het IT-systeem], hoe wordt het verwerkt, enzovoort. We dringen aan op een gezamenlijke oplossing", voegde de hoge EU-functionaris eraan toe.

Volgens een andere in het RTÉ-verslag genoemde EU-functionaris wordt een aankondiging deze week echter niet verwacht vanwege een top in Brussel.