Volgens het document omvat het plan vier pijlers, waarvan er één "de voortplanting in de stedelijke ruimte van het AMP voorkomt en tot een minimum beperkt", waarin het plan voorstelt "als methode om het nestelen van de meeuwen te bestrijden, het aanbrengen van olie op de eieren met behulp van aangepaste drones".

De oplossing wordt voorgesteld "gezien de moeilijke toegang tot vele daken van de steden in de studie, en gezien de aangetoonde doeltreffendheid om eieren onbereikbaar te maken door het aanbrengen van olie op de eieren".

Betrokken bij het plan zijn de gemeenten Vila Nova de Gaia, Porto, Matosinhos, Vila do Conde en Póvoa de Varzim, die deelnemen aan de werkzaamheden die in 2021 en 2022 worden uitgevoerd door het Floradata-consortium en Wedotech, met algemene coördinatie door Paulo Alves.

"Deze methode, naast het omzeilen van problemen van veilige toegang tot de nesten, vermindert het risico op ongevallen, vermindert het risico dat meeuwen vervangende houdingen uitvoeren (zoals aangetoond in de huidige studie)."

Het experiment is geïnspireerd op dat in Nice (Frankrijk) en bestaat uit "het gebruik van paraffine of bakolie op de eieren, om een laag te creëren die gasvormige uitwisselingen tussen het embryo en de buitenkant verhindert".

Op daken die gemakkelijk toegankelijk zijn, kunnen "andere nestbestrijdingsmethoden", zoals het verwijderen van nesten of van eieren, "op grote schaal worden onderzocht, die echter om de twee weken, in de maanden april en mei, moeten worden herhaald", om te voorkomen dat de vogels zich vervangen.

Het actieplan bepaalt dat "elke gemeente een nestcontroleprogramma moet ontwikkelen" voor de geelpootmeeuw ("Larus michahellis"), de meest voorkomende soort, "en dit programma moet plaatsvinden tijdens het broedseizoen (tussen begin april en eind mei/begin juni)".

De drie overige pijlers van het plan zijn "het verkrijgen van een algemene vergunning van het ICNF [Instituut voor Natuurbehoud en Bossen] om stadsmeeuwen te bestrijden", "het AMP minder aantrekkelijk maken voor meeuwen" en "zorgen voor de continuïteit van de actie en een periodieke herziening daarvan".


"Psychopathische" meeuwen

Om in extreme gevallen op te treden moeten "gemeenten een buitengewone vergunning van het ICNF krijgen om meeuwen uit de stad te vangen en te doden in situaties van extreme agressie", zoals "psychopathische" meeuwen, met agressief en repetitief gedrag.

Het actieplan pleit ook voor de opstelling of herziening van handboeken van goede praktijken voor de belangrijkste voederplaatsen voor meeuwen (zoals veilingen, restaurants, boten of stortplaatsen) een correct beheer van organisch afval, en het niet voederen van de vogels, door bewustmaking van de bevolking.

De mogelijkheid om "op termijn sancties" op te leggen aan degenen die meeuwen voeren, blijft open.

"Dit vereist duidelijke regels, een consequent optreden en transparante processen. De prioriteit moet liggen bij het voederen bij woningen (ramen, balkons, terrassen) en bij het blijven voederen op de openbare weg (containers met voedsel voor wilde katten en/of meeuwen bijvoorbeeld)".