Volgens vandaag door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) bekendgemaakte gegevens bedroeg de werkloosheid in 2022 6,0 procent en de onderbezetting 11,4 procent; beide zijn gedaald ten opzichte van 2021 (respectievelijk 0,6 procentpunt en 1,1 procentpunt).

Voor jongeren (16 tot 24 jaar) bedroeg de werkloosheid 19,0 procent, 4,4 procentpunten minder dan het jaar ervoor.

Het jaargemiddelde van de beroepsbevolking bedroeg vorig jaar 4.908,7 duizend personen.

De werkloze bevolking, geschat op 313,9 duizend personen, daalde met 7,3 procent (24,9 duizend) ten opzichte van het voorgaande jaar, maar het aandeel langdurig werklozen werd geschat op 45,2 procent, 1,8 procentpunt meer dan in 2021.