Uit het onderzoek bleek ook dat 40% van de werknemers zich in het verleden naar het werk had "gesleept" terwijl ze ziek waren. Sinds de jaarwisseling hebben Ierse werknemers nu wettelijk recht op drie dagen betaald ziekteverlof per jaar.

Meer dan 50% van de ondervraagde werknemers zei dat de verandering een positieve invloed op hun leven zal hebben.

"We hebben allemaal wel eens meegemaakt dat collega's naar kantoor kwamen als ze niet lekker in hun vel zaten, misschien maken we ons er zelf ook wel schuldig aan", zegt Marian Ryan, manager consumentenbelasting bij Taxback.com.

"Veel mensen kunnen het zich gewoonweg niet veroorloven om onbetaald verlof te nemen en vaak zien ze niet in dat ze anderen in gevaar brengen door geen vrij te nemen . Volgens de nieuwe wetgeving moet je door een huisarts worden gecertificeerd als arbeidsongeschikt om in aanmerking te komen voor het wettelijke ziektegeld. Dit moet gebeuren vanaf de eerste dag van het ziekteverlof. Dit scheidt de echte gevallen van degenen die het systeem bespelen en dagen opnemen zonder goede reden.

"Uit het onderzoek blijkt de waarde die mensen hechten aan een gezond evenwicht tussen werk en privéleven. De meeste mensen geloven dat een vierdaagse werkweek aanzienlijke voordelen zou opleveren voor de tevredenheid en het welzijn op het werk."

"Stress, burn-out en vermoeidheid bij werknemers krijgen zeker meer aandacht van werkgevers, en er wordt meer aandacht besteed aan meer tijd voor zinvolle activiteiten zoals hobby's, lichaamsbeweging en tijd doorbrengen met familie. Wellicht zetten we de eerste stap naar een nieuw arbeidstijdperk in de Ierse samenleving."