Volgens een bericht van Sul Informação werd het strakke tijdschema voor de bouw van de brug onthuld in een presentatie van de Raad van Alcoutim tijdens een werkbezoek van Isabel Ferreira, staatssecretaris voor Regionale Ontwikkeling, aan Mértola en Alcoutim.

Osvaldo Gonçalves, voorzitter van de Kamer van Alcoutim, gaf toe dat er slechts één maand "gereserveerd" is voor onvoorziene gebeurtenissen.

Deze maand wordt de ontwerper van de brug gekozen, die het project voor de uitvoering van de brug tegen eind juni (4 maanden) moet voorbereiden.

Ondertussen heeft de aanbesteding voor de milieueffectbeoordeling al plaatsgevonden, die in februari moet beginnen en tot augustus moet duren, de maand waarin de Raad van Alcoutim hoopt een gunstige milieueffectverklaring in handen te hebben.

De uitvoeringsperiode van de werkzaamheden bedraagt 19 maanden, iets meer dan anderhalf jaar, en de voltooiing is gepland voor november 2025. In de daaropvolgende maanden zullen de werkzaamheden worden ontvangen en geïnspecteerd.

De brug zal worden gebouwd ten noorden van het dorp Alcoutim, naast de Jeugdherberg, en Sanlúcar de Guadiana, op de helling onder het fort.

Het bovenste deel van het dek zal zich ongeveer 27 meter boven het waterniveau van de rivier moeten bevinden, om de doorvaart van mastschepen mogelijk te maken.

Het brugdek moet een totale lengte hebben van ongeveer 318 meter, met een dekbreedte van ongeveer 12 meter. Gezien het belang ervan zal de brug worden ontworpen voor een nuttige levensduur van 100 jaar.