De drie operatoren brachten hun klanten op de hoogte van de verhoging, hetzij op hun website, hetzij via e-mail, SMS of factuur, maar geen van hen deelde daadwerkelijk de waarde van deze verhoging en de toekomstige prijs die elke klant moet betalen mee. Volgens DECO "roept deze houding ernstige twijfels op over de regelmatigheid en wettigheid van deze procedures".

Volgens de wet moeten internetproviders hun klanten ten minste één maand van tevoren op een duidelijke en begrijpelijke manier in kennis stellen van elke wijziging van de contractvoorwaarden. Bovendien zijn bedrijven verplicht de consumenten in dezelfde kennisgeving te wijzen op hun recht om het contract kosteloos op te zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden.


DECO is van mening dat de mededelingen die de bedrijven op hun websites, e-mails of zelfs op hun facturen publiceren, niet aan deze regel voldoen omdat zij nooit het bedrag van de verhoging en de in de toekomst te betalen prijs vermelden. Deze informatie is dus niet verduidelijkt zoals de wet voorschrijft. In feite kunnen de klanten van deze exploitanten alleen weten hoeveel zij zullen betalen als en wanneer zij naar de website van hun exploitant gaan.

"Internet- en tv-aanbieders zullen zeker proberen zich te rechtvaardigen door te zeggen dat zij hun klanten niet formeel op de hoogte hoeven te brengen van deze verhoging, evenals van het recht van de klant om het contract op te zeggen als hij het niet eens is met deze nieuwe waarde, omdat zij het recht hebben de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de consumentenprijsindex (CPI)", aldus DECO.


Credits: Unsplash; Auteur: john-schnobrich;


Voor consumenten die door deze verhogingen worden getroffen, stelt de vereniging voor het contract zorgvuldig te lezen en na te gaan of het een clausule bevat die een actualisering van de aan de CPI geïndexeerde prijs mogelijk maakt, en tegelijkertijd te eisen dat de exploitant duidelijk en schriftelijk over de nieuwe prijs informeert om na te gaan of de verhoging niet hoger is dan de index.

DECO zal deze situatie blijven volgen en verzoekt alle consumenten die twijfels hebben over hun specifieke geval contact op te nemen met hun bureau voor consumentenondersteuning.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins