Het Protocol is de naam van de handelsovereenkomst voor Noord-Ierland in de nasleep van Brexit. Vaak bespot door DUP-leden zoals partijleider Jeffrey Donaldson, betekent de beslissing van het Hooggerechtshof dat het protocol in overeenstemming is met de wet.

Na de uitspraak zei Donaldson: "Een oplossing voor het protocol zou nooit in de rechtbank worden gevonden, maar de zaken hebben duidelijk gemaakt waarom unionisten het protocol unaniem hebben verworpen.

"De regering moet deze uitspraak en haar eigen argumenten voor de rechtbank in overweging nemen en de nodige stappen ondernemen om het protocol te vervangen door regelingen waar de unionisten achter kunnen staan. Het protocol vormt een existentiële bedreiging voor de toekomst van Noord-Ierland's plaats binnen de Unie. Hoe langer het protocol blijft bestaan, hoe meer het de Unie zelf zal schaden.

"De controles aan de Ierse zeegrens zijn het symptoom van het onderliggende probleem, namelijk dat Noord-Ierland wordt onderworpen aan een andere reeks wetten die ons worden opgelegd door een buitenlandse entiteit zonder enige inspraak of stemming door een verkozen vertegenwoordiger van de bevolking van Noord-Ierland.

"Meer dan anderhalf jaar geleden hebben we de parameters voor de toekomst geschetst. We hebben onze criteria vastgesteld en die blijven onze maatstaf voor elke overeenkomst tussen de EU en het VK.

"De politieke vooruitgang in Noord-Ierland is moeizaam tot stand gekomen en berust op de steun van unionisten en nationalisten. Geen enkele unionistische afgevaardigde steunt het protocol. Het idee dat de ene bevolkingsgroep de andere zal domineren en de zorgen van de unionisten zal negeren, is het tegenovergestelde van machtsdeling en zal nooit tot duurzame of evenwichtige resultaten leiden.

"Er zal geen solide basis zijn voor een uitvoerende macht en een parlement totdat het protocol is vervangen door regelingen die de plaats van NI in de interne markt van het VK herstellen en onze grondwettelijke regelingen worden gerespecteerd."