Volgens het verslag over de prijzen van vloeibaar petroleumgas (LPG) in flessen heeft de toezichthouder in januari "in de G26 propaanfles [11 kilogram (kg)] een verschil van 8,4% vastgesteld, wat neerkomt op een aangekondigde prijs die 2,600 euro/fles hoger ligt dan de efficiënte prijs", "in de G110 propaanfles [45 kg] een verschil van 8.9%, wat neerkomt op een aangekondigde prijs die 9,886 euro/fles hoger is dan de efficiënte prijs" en "in de G26-butaanfles [13 kg] een verschil van 9,8%, wat neerkomt op een aangekondigde prijs die 3,054 euro/fles hoger is dan de efficiënte prijs".

ERSE had geraamd dat de gemiddelde maandprijs (efficiënte prijs) voor LPG in flessen in januari ten opzichte van december zou dalen met 2,75% voor de G26 propaanfles, 3,12% voor de G110-fles en 4,69% voor de G26-butaanfles, in overeenstemming met de internationale prijzen.

Als gevolg van de "neerwaartse trend van de internationale marktprijzen bedragen de efficiënte prijzen 28,21 euro voor de G26-propaangasfles, hetgeen een daling met 2,75% betekent ten opzichte van de efficiënte prijs van december; 101,30 euro voor de G110-propaangasfles, hetgeen een daling met 3,12% betekent ten opzichte van de efficiënte prijs van december; 28,18 euro voor de G26-butaanfles, hetgeen een daling met 4,69% betekent ten opzichte van de efficiënte prijs van december", verklaarde ERSE op 19 januari.

In november en december had de toezichthouder al prijzen vastgesteld die hoger lagen dan zijn raming, na de interventie op de markt waarbij tussen 15 augustus en 30 oktober maximumprijzen werden vastgesteld voor propaan- en butaanflessen van het type T3 en T5. "In september en oktober waren de aangekondigde prijzen in overeenstemming met de efficiënte prijzen, als gevolg van de marktinterventie van de toezichthouder", aldus ERSE.

Medio augustus heeft de regering opnieuw maximumprijzen voor flessengas vastgesteld, zoals reeds tijdens de covid-19-pandemie was gebeurd, waarbij ERSE heeft gewezen op het bestaan van structurele problemen op de markt, met prijzen die niet in overeenstemming zijn met de internationale noteringen, om de vaststelling van maximumwaarden te rechtvaardigen. De regering kan opnieuw maximumprijzen vaststellen indien de regelgever signaleert dat er sprake is van misbruik van marges door de exploitanten.

Wat februari betreft, raamt de regulator de gemiddelde maandprijs (efficiënte prijs) voor LPG in flessen op 29,40 euro voor de G26 propaanfles, wat een stijging van 4,20% betekent ten opzichte van de effectieve prijs van januari van 106,136 euro voor de G110 propaanfles, wat een stijging van 4,77% betekent, en 29,03 euro voor de G26 butaanfles, wat een stijging van 3,01% betekent.