Uit het INE-rapport blijkt dat het gemiddelde loon in activiteiten in verband met landbouw, veeteelt, jacht, bosbouw en visserij eind 2022 933 euro bedroeg, het laagste van de verschillende soorten activiteiten.

Aan het andere uiteinde van de schaal waren banen in activiteiten op het gebied van elektriciteit, gas, stoom, warm en koud water en koude lucht, de gemiddelde beloning was 3.521 euro, bijna vier keer meer.

In het INE-rapport wordt ook benadrukt dat in december 2022, in vergelijking met dezelfde maand in 2021, de kleinste stijgingen van de gemiddelde lonen werden waargenomen in activiteiten in het openbaar bestuur en defensie en in de landbouw, veeteelt, jacht, bosbouw en visserij.

Accommodatie, catering en dergelijke en informatie en communicatie kenden de grootste groei. Toch daalde het reële gemiddelde loon in alle economische activiteiten, vooral in het openbaar bestuur, waar de daling 8,8% bedroeg.

Een andere mogelijke invalshoek is dat bedrijven met één tot vier werknemers in de laatste maand van 2022 een gemiddeld maandsalaris van 1.027 euro noteerden, terwijl bedrijven met 250 tot 499 werknemers gemiddeld 1.909 euro betaalden.


Gerelateerde artikelen: