"Een eenmalige [vrije] dag wordt toegekend aan werknemers die openbare functies vervullen in de diensten van de centrale of gedecentraliseerde overheid en in openbare instellingen, op 21 februari 2023", staat in het besluit, waartoe het agentschap Lusa toegang had.

De minister-president verklaarde dat "hoewel carnavalsdinsdag niet voorkomt op de lijst van wettelijk verplichte feestdagen, er in Portugal een geconsolideerde traditie bestaat om tijdens deze periode feesten te organiseren".

Volgens de door António Costa ondertekende brief zijn de uitzonderingen "diensten en instanties die om redenen van openbaar belang tijdens die periode in bedrijf moeten blijven, onder door het bevoegde lid van de regering vast te stellen voorwaarden".

"Zonder afbreuk te doen aan de continuïteit en de kwaliteit van de te verlenen dienst, moeten de topmanagers van de hiervoor bedoelde diensten en organen bevorderen dat de respectieve werknemers op een te gelegener tijd vast te stellen dag worden vrijgesteld van de presentieplicht", aldus het document.

Sinds António Costa aantrad als premier, in november 2015, was de enige keer dat hij het vrijstellingsbesluit op carnavalsdinsdag niet ondertekende twee jaar geleden, toen het land in algemene opsluiting zat vanwege de pandemie van Covid-19.

In februari 2021 was in Portugal de noodtoestand van kracht, met een algemene verzamelplicht - en daaruit voortvloeiend verbod op openbare festiviteiten - en met een groot aantal activiteiten gesloten om de verspreiding van de ziekte in te dammen.