In Portugal zijn er al verschillende deals voor het kopen en verkopen van huizen in cryptocurrencies. De meeste vinden plaats ten zuiden van de Taag, namelijk in Lissabon en de Algarve, volgens gegevens van de Ordem dos Notarios.

Bitcoin of ethereum waren de twee cryptocurrencies die werden gebruikt als betaalmiddel bij vastgoedtransacties, geeft de publicatie ook aan.

Maar ook zeven akten werden geweigerd, om verschillende redenen: niet voldoen aan de eisen inzake het voorkomen van witwassen; gebrek aan technologische kennis om de transactie uit te voeren; of twijfels over de toe te passen belastingregels.

"De cijfers geven aan dat er mensen zijn die zaken willen doen met cryptocurrencies, maar dat er ook veel werk moet worden verzet om een duidelijker en globaler wetgevingskader te krijgen", zegt Jorge Batista da Silva, voorzitter van de Ordem dos Notarios.