Wanneer u in Portugal bent, ziet u wellicht een aantal bedrijven die geen betaling per kaart accepteren, de Bank van Portugal heeft de wet hierover verduidelijkt.

Volgens de Bank van Portugal (BdP), en gemeld door NM, zijn bedrijven niet verplicht kaartbetalingen te accepteren.

"Niemand is verplicht kaarten te accepteren als betaalmiddel voor een goed of dienst", verduidelijkt de BdP op haar website, waarbij zij opmerkt dat in Portugal alleen eurobiljetten en -munten wettig betaalmiddel zijn.


Hoe zit het met biljetten en munten?

Hierover verduidelijkt de bankentoezichthouder dat "in de regel bij alle transacties, ongeacht de aard ervan, eurobiljetten en -munten moeten worden aanvaard", en dat "de schuldeiser verplicht is elk type biljet of munt te aanvaarden en in de regel niet kan weigeren".

"Eventuele weigeringen van biljetten en muntstukken in euro als betaalmiddel kunnen alleen te goeder trouw worden gegrond (bijvoorbeeld in geval van wanverhouding tussen de waarde van het door de schuldenaar aangeboden biljet en het aan de schuldeiser verschuldigde bedrag van de betaling) of door overeenstemming tussen de partijen om een ander betaalmiddel te gebruiken", legt het BdP uit.