De regering zal de afgifte van nieuwe vergunningen voor lokale huisvesting (AL) verbieden, waarbij alleen een uitzondering wordt gemaakt voor vergunningen voor "plattelandsaccommodatie in gemeenten in het binnenland waar plattelandsaccommodatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de economie van dat gebied".

De aankondiging werd deze donderdagmiddag gedaan door premier António Costa op een persconferentie nadat de Raad van Ministers een pakket maatregelen voor de huisvestingssector had goedgekeurd.

António Costa zei ook dat de huidige, reeds verleende vergunningen voor AL "in 2030 opnieuw zullen worden geëvalueerd om te zien of het al dan niet gerechtvaardigd is ze te behouden". Daarna, zo verklaarde hij, zullen ze om de vijf jaar "periodiek worden herzien".

De regering zal ook belastingvermindering toekennen aan degenen die AL-woningen op de huurmarkt brengen. "We zullen alle verhuurders die momenteel een woning in de lokale huisvesting hebben en deze overbrengen naar de huurmarkt, vanaf nu tot 2030 een vrijstelling van inkomstenbelasting toestaan als zij hun woning vóór eind 2024 uit de lokale huisvesting naar de woningmarkt brengen." Wie tussen februari 2023 en eind 2024 zijn eigendom in AL naar woonruimte overbrengt, heeft dus "tot 2030 recht op een nultarief voor de inkomsten uit onroerend goed".

Er is ook aangekondigd dat er een "buitengewone belasting" op onroerend goed zal worden ingevoerd, die naar het Instituut voor huisvesting en stedelijke rehabilitatie (IHRU) zal gaan, maar de waarde ervan moet nog worden vastgesteld.