Deze gegevens zijn vandaag bekendgemaakt door het Nationaal Instituut voor Medische Spoedgevallen (INEM), dat de campagne "Niet alles is wat het lijkt" heeft gelanceerd, met als doel te wijzen op het bestaan van deze gespecialiseerde dienst voor intoxicaties, die voor iedereen toegankelijk is via het gratis telefoonnummer: 800 250 250.

Van de 25.167 raadplegingen die vorig jaar bij het CIAV (Vergiftigingen Informatie Centrum) plaatsvonden, hielden er 24.034 (95,49%) verband met situaties van blootstelling aan toxisch potentieel, aldus het INEM in een verklaring, waarbij werd opgemerkt dat "ongeveer 56% van deze gevallen het gevolg was van onbedoelde en dus vermijdbare blootstelling".

Volgens de CIAV-gegevens waren 8.419 consulten van kinderen, en de meerderheid (58%) was jonger dan vijf jaar.

Van de 15.159 gevallen die betrekking hebben op de volwassen bevolking is 63% vrouw, met een hoger aantal raadplegingen in de leeftijdsgroep 20-29 jaar, met 2.898 gevallen.

Geneesmiddelen blijven de belangrijkste reden voor contact met het Vergiftigingen Informatie Centrum, met in totaal 10.045 gevallen van anxiolytica (4.734), antidepressiva (3.074) en antipsychotica (2.237).

Drugsmisbruik (1.796), waaronder alcohol; schoonmaakmiddelen zoals bleekmiddelen (1.464) en wasmiddelen (1.329); en pesticiden (1.304) vertegenwoordigen 83% van de gevallen waarbij andere producten betrokken waren en die het gebruik van het centrum bepaalden, volgens gegevens uit het "CIAV Bulletin - Statistieken 2022".

Op het moment van contact met het centrum vertoonde 53,85% (12.942) van de gebruikers symptomen, en in 42,88% (10.306) van de situaties kon de situatie worden opgelost door de aanwijzingen van het CIAV, zonder dat medische spoedhulpmiddelen hoefden te worden gestuurd.

Uit de gegevens voor 2022 blijkt dat de meeste contacten die bij het CIAV binnenkomen, na contact via 112 worden doorgegeven via het Centrum voor Spoedeisende Patiëntenbegeleiding (CODU) van het INEM (7.193).

Daarna volgen oproepen rechtstreeks naar 800 250 250, van ziekenhuisafdelingen (6.597) en van gebruikers (5.406).

Het INEM wijst erop dat de campagne "Niet alles is wat het lijkt" tot doel heeft de bevolking bewust te maken van het bestaan van het CIAV, een gespecialiseerd telefonisch medisch consultatiecentrum op het gebied van vergiftiging dat ononderbroken werkt en ook reageert op situaties van vergiftiging bij dieren.

Bij de raadpleging zijn artsen betrokken met een specifieke opleiding op het gebied van toxicologie, die het grote publiek en gezondheidswerkers bijstaan in situaties die verband houden met blootstelling aan giftige stoffen, preventiemaatregelen of alle informatie op het gebied van toxicologie.

De nu bekendgemaakte campagne maakt deel uit van het "CIAV-project - Anti-Venom Informatie Centrum" dat tot doel had een platform voor productkennisgeving in het CIAV en de verbinding met het Europees portaal voor productindiening (ECHA) van het Europees Agentschap voor chemische stoffen te ontwikkelen.

"Dit is een project dat medegefinancierd wordt door Portugal 2020, in het kader van het operationele programma Concurrentievermogen en Internationalisering, voor een bedrag van 746.607,16 euro, waarvan 425.192,78 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling", aldus INEM.

De campagne "Niet alles is wat het lijkt" is aanwezig in verschillende media, namelijk radio, 'billboards' en digitale platforms, en zal andere educatieve ondersteuning krijgen zoals posters en reclame in INEM-ambulances.