Het rapport stelt dat gedurende de zes maanden waarin de 61 onderzochte organisaties de werktijden van hun werknemers met 20 procent verminderden, zonder salarisverlaging, het ziekteverzuim met 65 procent daalde en het vertrek van werknemers naar andere bedrijven met 57 procent.

Het onderzoek wijst er ook op dat 79 procent van de werknemers aangaf dat hun 'burnout' (uitputting) was verminderd en 39 procent zei dat hun stressniveau was afgenomen.

De bedrijven die deelnamen aan het programma, gepromoot door de pressiegroep "4 Day's a Week Campaign", noteerden een gemiddelde stijging van 1,4 procent in hun inkomsten ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar, stelt het rapport onder leiding van Cambridge-socioloog Brendan Burchell.

"Vóór deze test betwijfelden velen of we een stijging van de productiviteit zouden zien ter compensatie van de vermindering van de arbeidstijd, maar dat is precies wat we zagen", benadrukte de socioloog.

"Veel werknemers waren meer dan bereid om zelf verbeteringen door te voeren. Lange vergaderingen met veel mensen werden verminderd of helemaal geschrapt. Werknemers waren veel minder geneigd om tijd te verspillen", voegde Brendan Burchell eraan toe.


Portugees voorbeeld

In Portugal hebben ongeveer 30 van de 90 bedrijven die belangstelling toonden voor deelname aan de vierdaagse werkweek, formeel besloten zich bij het proefproject aan te sluiten, onthulde de staatssecretaris van Arbeid, Miguel Fontes.

"Ons doel was een aantal van niet minder dan 30 en dat aantal hebben we al, waarschijnlijk zullen we die drempel zelfs overschrijden", voegde Miguel Fontes eraan toe, waarbij hij benadrukte dat "veel bedrijven zich nog aan het beraden zijn".

Begin deze maand vertelde de minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid, Ana Mendes Godinho, aan Negócios en Antena1 dat bedrijven die geïnteresseerd zijn in deelname aan het vierdaagse werkweekproject afkomstig zijn uit verschillende sectoren, met name industrie, handel, informatie en communicatie, met een geografische verscheidenheid en verschillende dimensies.

Het proefprogramma bestaat uit een evaluatie van de tenuitvoerlegging van de vierdaagse werkweek, met de bijbehorende vermindering van het aantal werkuren, zonder vermindering van de beloning, en is gericht op werkgevers en hun werknemers die zich vrijwillig wensen aan te sluiten.

De entiteiten die aan het proefprogramma deelnemen, worden voor, tijdens en na het programma geëvalueerd aan de hand van indicatoren betreffende de onderneming, namelijk productiviteit en intermediaire kosten, en betreffende de werknemers, onder meer op het gebied van gezondheid en welzijn, volgens een door het coördinatieteam vast te stellen methode.

De coördinator van het proefproject voor de vierdaagse werkweek, Pedro Gomes, hoogleraar aan Birkbeck, Universiteit van Londen, stelde eind oktober dat de vierdaagse werkweek nog "een zeer lange weg" te gaan heeft voordat hij in Portugal wordt ingevoerd, maar dat "het een eerste stap is op een reis die vele jaren in beslag zal nemen".