De nieuwe maatregelen omvatten een eenmalige kinderbijslag van 100 euro en een betaling van 200 euro aan degenen die een bijstandsuitkering ontvangen.

Net als in 2022 worden de staatsexamenkosten voor het Junior- en Leaving Certificate kwijtgescholden. Wie gebruik maakt van de "Back to School Clothing and Footwear Allowance" krijgt 100 euro extra.

Alle DEIS-scholen en speciale scholen krijgen toegang tot het programma voor gratis warme maaltijden, terwijl de vervoerskosten worden verlaagd tot 50 euro per persoon voor leerlingen in het basisonderwijs en 75 euro per persoon voor leerlingen in het secundair onderwijs.

De accijnsverlagingen zouden volgende week worden opgeheven, waardoor de benzineprijzen plotseling met 23 cent en de dieselprijzen met 18 cent zouden stijgen. De regering heeft echter gekozen voor een gefaseerde afschaffing, wat betekent dat de brandstofprijzen geleidelijk zullen stijgen, eerst begin juni, dan begin september, gevolgd door een laatste verhoging eind oktober.

Wat bedrijfsondersteuning betreft, wordt de tijdelijke regeling voor energiesteun aan bedrijven (TBESS) verlengd tot 31 mei. Ondertussen wordt het btw-tarief van 9% voor horeca en toerisme verlengd tot 31 augustus. Ook het btw-tarief van 9% voor elektriciteit en gas wordt verlengd, in dit geval tot 31 oktober.

"Zoals iedereen denk ik wel weet, hebben we zowel in Ierland als wereldwijd te maken met een grote crisis op het gebied van de kosten van levensonderhoud", aldus Leo Varadkar, Taoiseach.

"Veel mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en bedrijven worstelen met stijgende kosten.

"Dankzij de kracht van onze economie en de gezondheid van onze overheidsfinanciën heeft de regering het afgelopen jaar dynamisch kunnen reageren om mensen, gezinnen, bedrijven en boeren te helpen de stijgende kosten het hoofd te bieden."