Onder de projecten die door de donatie van de Dieter Morszeck Stichting zullen worden gesteund zijn "het Centrum voor Pediatrische Ontwikkeling en Intensieve Revalidatie, de nieuwe structuur voor de oprichting van de wortel van Medisch Ondersteunde Voortplanting (PMA), en meerdere verbeteringen in de Oogheelkunde", verklaarde CHUA in een communiqué.

De bijdrage van de stichting werd geformaliseerd met de ondertekening van een protocol, in het ziekenhuis van Faro, tijdens een ceremonie die werd bijgewoond door de gehele raad van bestuur van het ziekenhuis, met Dieter Morszeck en de honorair consul van de Bondsrepubliek Duitsland, Alexander Rathenau.

De voorzitter van de raad van bestuur van CHUA, Ana Varges Gomes, verklaarde dat de door de stichting geschonken middelen "vooral ten goede zullen komen aan projecten die verband houden met kindergeneeskunde, van het Pediatrisch Ontwikkelingscentrum tot medisch begeleide voortplanting".

Op die manier realiseert het ziekenhuiscentrum verbeteringen in "fysiotherapieruimtes voor kinderen met een of andere pathologie" en in "apparatuur waarmee diagnoses kunnen worden gesteld die tot nu toe niet mogelijk waren" in de regio, benadrukte de voorzitter van de raad van bestuur, geciteerd in het CHUA-communiqué.

Ana Varges Gomes was ook van mening dat deze verbeteringen kinderen in staat zullen stellen "hun gehele therapeutische traject in de Algarve af te leggen, zonder de regio te hoeven verlaten".

De voorzitter van de stichting, Dieter Morszeck, benadrukte de bijdrage die de donatie levert aan het ziekenhuiscentrum om "kinderen te kunnen helpen", die volgens hem de "toekomst" zijn, en drukte zijn "trots" uit dat hij de gezondheidseenheid kon helpen.

De ereconsul van Duitsland benadrukte het belang van alweer een partnerschap tussen Portugal en Duitsland en bedankte de stichting voor haar bijdrage aan de projecten die CHUA ontwikkelt.

De aan CHUA toegekende donatie heeft een "uitvoeringsperiode tot februari 2024", merkte het bestuurslid Paulo Neves op, en benadrukte dat "voor elke euro die nu wordt geschonken, CHUA hetzelfde investeringsbedrag moet doen, waardoor het bedrag wordt verdubbeld" tot drie miljoen euro.