Volgens het Britse ministerie van Arbeid hadden 13.551 Portugezen zich in 2021 ingeschreven voor de sociale zekerheid, een vereiste om in het land te kunnen werken of sociale steun te ontvangen en een indicator die wordt gebruikt om de demografische stromen voor het land te berekenen.

Ondanks het einde van het vrije verkeer van Europeanen in het Verenigd Koninkrijk en de inwerkingtreding van nieuwe, strengere immigratieregels, was er in 2021 sprake van een stijging ten opzichte van 2020.

In 2020, dat gekenmerkt werd door opeenvolgende lockdowns in Portugal en het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Covid-19-pandemie, schreven slechts 6.664 Portugezen zich in bij de Britse sociale zekerheid.

Sinds 2016, het jaar waarin 52% van de Britse kiezers in een referendum voor het verlaten van de Europese Unie ("Brexit") stemde, is de Europese immigratie sterk gedaald ten opzichte van een piek van 32.301 registraties in 2015.

Momenteel vallen Europese burgers onder een nieuw immigratiesysteem dat een werkvisum en bepaalde voorwaarden vereist, zoals een contract, een minimumloon en minimale kennis van de Engelse taal.

De Portugese gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk wordt geschat op ongeveer 400.000 mensen, waarvan de meesten zich in de jaren 2010 vestigden als gevolg van de emigratiegolf die werd veroorzaakt door de financiële crisis.

Uit statistieken van het Britse ministerie van Arbeid blijkt dat tussen 2011 en 2019 ongeveer 226.000 Portugezen zich hebben ingeschreven bij de Britse sociale zekerheid.

Uit vandaag door het ministerie van Binnenlandse Zaken bijgewerkte cijfers over het registratiesysteem voor burgers van de Europese Unie (EU-Settlement Scheme, EUSS) blijkt dat tot eind 2022 462.490 Portugese burgers een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, die in het post-Brexitregime verplicht is.

Daarvan ontvingen 256.570 Portugezen een permanente verblijfsvergunning ("settled status"), 165.820 een voorlopige titel ("pre-settled status") en van 40.290 werd de aanvraag afgewezen of ongeldig verklaard.

Het aantal aanvragen is niet gelijk aan het aantal Portugese ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk, aangezien sommige aanvragen worden herhaald omdat er beroep moet worden aangetekend of omdat de voorlopige status in een permanente status moet worden omgezet.