De mediane waarde van de bankwaardering op woningen bedroeg 1.458 euro in januari 2023, 27 euro meer dan in de voorgaande maand, aldus het INE.

Op jaarbasis bedroeg de verandering 14,9% (13,5% in december 2022).

"Er zij op gewezen dat het aantal beschouwde banktaxaties voor de achtste achtereenvolgende maand is gedaald tot ongeveer 22 duizend, wat neerkomt op een vermindering met 25,8% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar en 33,3% minder dan in mei vorig jaar, de maand waarin het maximum van de reeks werd geregistreerd".

De grootste stijging ten opzichte van de vorige maand deed zich voor in de Algarve (2,2%), terwijl de enige daling zich voordeed in de autonome regio van de Azoren (-0,8%).

In vergelijking met dezelfde periode van het voorgaande jaar steeg de mediane waarde van de taxaties met 14,9%, met de grootste variatie in de Algarve (17,4%) en de laagste in de Autonome Regio van de Azoren (7,5%).