Volgens ECO wijst het instituut ook op de "aanzienlijke" stijging van het saldo van de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de economische situatie van het land in de afgelopen maand, "waarbij de hoogste waarde sinds februari 2022 werd bereikt".

De positieve ontwikkeling is te danken aan de "positieve bijdrage van de vooruitzichten voor de toekomstige ontwikkeling van de economische situatie van het land en de financiële situatie van het huishouden".

Wat het saldo van de vooruitzichten met betrekking tot de evolutie van de financiële situatie van het huishouden betreft, was er een verdere stijging, in lijn met de laatste vier maanden. September en oktober 2022 waren daarentegen de twee maanden met de laagste waarden sinds het begin van de pandemie.

Het Portugese instituut verduidelijkte ook dat het economische klimaat in de eerste twee maanden van het jaar is toegenomen, waarbij de vertrouwensindicatoren in de industrie en de handel en diensten zijn gestegen en in de bouwnijverheid en openbare werken zijn gedaald.