Het AT heeft op sociale media links gedeeld naar een informatieboekje over NIF-nummers voor buitenlanders, wie ze kan hebben en hoe je er een kunt krijgen.

De Belastingdienst herinnert eraan dat "registratie als belastingplichtige verplicht is voor alle burgers, nationaal of buitenlands, ingezeten of niet-ingezeten, die volgens de wet belastingplichtig zijn of hun rechten bij het AT willen uitoefenen".

Het AT legt ook uit dat "registratie als belastingplichtige het verkrijgen van een fiscaal identificatienummer (NIF) impliceert en een essentiële voorwaarde is voor veel handelingen in het dagelijks leven, niet alleen op fiscaal gebied, maar ook in verband met werkgelegenheid, contracten, het openen van bankrekeningen en sociale zekerheid".

Er zij aan herinnerd dat het verzoek om toekenning van een NIF hetzij elektronisch op het portaal van Financiën kan worden gedaan, via (e-branch); hetzij persoonlijk, bij elke Finanças (op afspraak) of Citizen's Shop.