De afgelopen dagen zijn in de media berichten verschenen waarin de kwaliteit van het door EPAL geleverde water in twijfel wordt getrokken.

In een verklaring aan het agentschap Lusa heeft het bedrijf dat de regio Lissabon bevoorraadt, benadrukt dat "het bewaken/controleren van de waterkwaliteit over de gehele lengte van het bevoorradingssysteem (...), van de gebruikte waterbronnen tot het punt van levering aan de consument, een van de belangrijkste verplichtingen van EPAL is".

EPAL onderstreepte meer bepaald dat het onderzoek naar PFAS (perfluoralkyl- en polyfluoralkylverbindingen) is voorzien in de Europese richtlijn betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water en voegde eraan toe dat het in het kader van zijn Plan voor de controle van de waterkwaliteit (PCQA) "het systematisch zoeken/monitoren van de 20 PFAS waarin de richtlijn voorziet" uitvoert.

EPAL legde ook uit dat de kwaliteit van het water dat aan de gemeenten wordt geleverd en aan de directe consumenten in de stad Lissabon wordt gedistribueerd, wordt gewaarborgd "door de analyse van meer dan 25.000 watermonsters per jaar".

"Deze monsters worden genomen op ongeveer 1.500 bemonsteringspunten die het hele leveringsysteem van het bedrijf vertegenwoordigen, waar meer dan 300.000 analyses worden uitgevoerd om na te gaan of de toepasselijke wettelijke voorschriften worden nageleefd, zodat kan worden aangetoond dat het door het bedrijf geleverde water van uitstekende kwaliteit is en voldoet aan de geldende wetgeving, waardoor het water dat door ongeveer 3 miljoen mensen wordt geconsumeerd, een kwaliteitszegel krijgt van ERSAR [regelgevende instantie voor water en afvalwater]", benadrukte het bedrijf ook.