Volgens de gegevens was er op de laatste dag van februari en in vergelijking met de laatste dag van de vorige maand een afname van negen en een toename van het opgeslagen volume in drie hydrografische bekkens.

Het stroomgebied van de Barlavento Algarve had eind februari met 13,1% de laagste hoeveelheid opgeslagen water.

Volgens SNIRH bedraagt de gemiddelde opslag voor de maand februari in het Barlavento-bekken 73,8%.

Minder water was beschikbaar in de bekkens van de Mira (36,8%), de Arade (41,5%) en de Sado (58,9%).

De Guadiana (85,8%), Taag (85,7%), Douro (80,7%), Oeste (80,2%), Cávado en Lima (78,1%), Mondego (66,5%) en Ave (64,7%) hadden de hoogste niveaus.


De opslag in februari 2023 per stroomgebied is hoger dan de gemiddelde opslag in februari (1990/91 tot 2021/22), behalve in de stroomgebieden van Ave, Mondego, Sado, Mira, Ribeiras do Algarve en Arade.

Elk hydrografisch bekken kan overeenkomen met meer dan één reservoir.