Volgens Reuters: "Duitsland zal lobbyen om ervoor te zorgen dat er wereldwijd meer aandacht is voor vrouwenbelangen, dat vrouwen in toenemende mate worden betrokken bij vredesprocessen en dat 12 miljard euro aan Duitse ontwikkelingsfondsen meer wordt toegewezen aan projecten die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen aanpakken."