"Een nieuwe dam [Alvito] lijkt ons erg belangrijk. We zullen dan waarschijnlijk de omvang ervan bespreken. Wat we hebben gedaan is een project herstellen dat al een [gunstige] milieueffectrapportage had. We zijn uitgegaan van een bestaand project en het is gemakkelijker om dit voorstel in te dienen", zei Duarte Cordeiro in Proença-a-Nova, in het district Castelo Branco.

De minister sprak tijdens de openbare zitting om oplossingen te presenteren voor het versterken van de waterbestendigheid van de Taag, die plaatsvond in Proença-a-Nova, in het district Castelo Branco.

"Alvito lijkt ons, mede door zijn geografische ligging, heel belangrijk en ik denk ook dat het bijzonder belangrijk is om gezuiverd water te hergebruiken voor irrigatie", onderstreepte hij.

Op de tafel die door de Intergemeentelijke Gemeenschappen (CIM) en door de gemeenten moet worden geanalyseerd en besproken zijn de bouw van een nieuwe dam, de Alvito dam op de Ocreza rivier, en een tunnel die de Zêzere rivier verbindt met de Taag, eveneens met als doel de ecologische stroming van de Taag, verder naar het noorden, te versterken.

De mogelijkheid om een infrastructuur aan te leggen om behandeld water uit de agglomeratie van Lissabon aan te voeren voor hergebruik in de Lezíria do Tejo, als antwoord op de irrigatiebehoeften van het gebied, vanuit landbouwoogpunt, is een ander punt van bespreking.