De werkzaamheden die tot dusver zijn uitgevoerd door het team voor medicinale, organische, analytische en milieuchemie, in samenwerking met GreenColab, hebben "zeer bemoedigende resultaten" opgeleverd en "reeds vrij uitgesproken niveaus van vermindering" van diarree en verlammende biotoxines bereikt, aldus de coördinator van de "Depuratox"-studie, Maria de Lurdes Cristiano.

De onderzoekster legde uit dat het doel was oplossingen te vinden om de besmetting van tweekleppigen zoals mosselen, kokkels of mosselen, veroorzaakt door uitbraken van algenproliferatie die biotoxines produceren, die "de aquacultuur en de maricultuur sterk aantasten" en negatieve gevolgen hebben, te verminderen.

"Onze benadering is die van een chemicus, die bestond uit het proberen, via en vanuit de structuur van biotoxinen, namelijk diarree- en verlammingsverwekkende, de twee groepen waaraan wij in dit project werkten, te komen tot producten die ze in het lichaam kunnen vastleggen", zei Maria de Lurdes Cristiano.

De onderzoekster legde uit dat diarree-biotoxinen "het meest voorkomen" in de Algarve, die "onaangenaam" zijn, "darmproblemen" veroorzaken en "in zeer hoge concentraties kunnen leiden tot uitdroging bij mensen die besmette schelpdieren hebben gegeten", terwijl de verlammende "veel gevaarlijker zijn" en "zelfs tot de dood kunnen leiden".

"Verlammende biotoxinen komen in ons land niet zo vaak voor als de diarree-variant, maar van tijd tot tijd zijn er uitbraken, en wereldwijd zijn er steeds meer uitbraken van verlammende toxinen", benadrukte de verantwoordelijke persoon.

Daarom is het onderzoeksproject "Depuratox" gericht op deze twee klassen van biotoxinen, met als doel producten te vinden die in de zuiveringsfase kunnen worden geïntegreerd en deze moleculen tijdens het proces sekwestreren.