In Portugal werden in 2021 187.036 bedrijven opgericht, wat een stijging van 21,2% ten opzichte van 2020 betekent. Deze cijfers, volgens gegevens gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), tonen een benadering van de niveaus van de oprichting van bedrijven in 2019, het laatste jaar voor de Covid-19 pandemie, toen het aantal nieuwe bedrijven 196.193 bedroeg - dat is slechts 4,7% meer in vergelijking met 2021.

Volgens het rapport "Bedrijven in Portugal - Demografia das Empresas", en gerapporteerd door ECO, bedroeg het aandeel van de bedrijven die één jaar na de oprichting nog steeds actief waren 75,7%, 1,1 procentpunt (p.p.) hoger dan in 2020 en min 0,4 p.p. ten opzichte van 2019, terwijl de bedrijven die drie jaar na de opening bleven bestaan overeenkwamen met 49,1% (4,9 p.p. meer ten opzichte van 2020 en 2,9 p.p. meer ten opzichte van 2019).

In totaal waren er 1.359.035 bedrijven in 2021 - het jaar van de pandemie, waarin de economie met 4,9% groeide en diverse steunmaatregelen voor bedrijven van kracht waren om de gevolgen van de pandemie te helpen verzachten en de werkgelegenheid te beschermen - waarvan 64,9% individuele bedrijven (881.644) en 35,1% personenvennootschappen (477.391). In vergelijking met 2019 daalde het aantal eenmanszaken met ongeveer 0,7% en stegen de partnerschappen met 6,7%.