"Portugal doet mee en deelt graag de vreugde van alle lidstaten over het feit dat het nieuwe Schengeninformatiesysteem operationeel is geworden, waardoor de controle en regulering van de stromen aan de buitengrenzen van de EU kan worden verbeterd, met name om de georganiseerde misdaad te controleren en te bestrijden", verklaarde José Luís Carneiro na afloop van een Raad van ministers van Binnenlandse Zaken van de Europese Unie (EU).

De verbeterde versie van het Schengeninformatiesysteem, die sinds dinsdag operationeel is en waarover de ministers van Binnenlandse Zaken van de 27 landen van gedachten hebben gewisseld, is volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) "van fundamenteel belang voor de versterking van de politiële samenwerking en de voorkoming en bestrijding van criminaliteit in de EU".

Met deze nieuwe versie maakt het systeem het met name mogelijk om de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en de EU-agentschappen - zoals Europol, Frontex en Eurojust - te voorzien van "een ruimere bron van biometrische informatie en DNA-profielen, nieuwe signaleringen en nieuwe categorieën voor onderzoeken en gestolen goederen, steeds met strikte inachtneming van de toepasselijke gegevensbeschermingsregels", benadrukt het MAI.

Op het gebied van politiële samenwerking bevat het nieuwe SIS voortaan "biometrische informatie die niet aan bekende personen is gekoppeld en die kan helpen bij de identificatie van criminelen", aldus het ministerie, dat preciseert dat "vingerafdrukken of handpalmafdrukken die op de plaats van ernstige misdrijven of terroristische misdrijven worden ontdekt, in het SIS zullen worden opgenomen in de vorm van nieuwe signaleringen van onbekende verdachten of gezochte personen".

Ook DNA-profielen worden in het systeem opgenomen om "de identificatie van vermiste personen te vergemakkelijken in gevallen waarin vingerafdrukgegevens, foto's of gezichtsopnamen niet beschikbaar zijn of niet geschikt zijn voor identificatie".

De inwerkingtreding van deze bijgewerkte versie van het SIS vond gelijktijdig plaats in alle lidstaten en volgens het ministerie heeft Portugal aan al zijn verplichtingen voldaan, namelijk via SEF.

Dankzij het Schengengebied met vrij verkeer kunnen burgers zich in dat gebied bewegen zonder dat zij een paspoort nodig hebben en worden de controles afgeschaft, hoewel er tijdelijke uitzonderingen zijn voorzien.