De nieuwe termijn die nu door de socialistische regering is opgelegd vindt plaats "naar aanleiding van een verzoek van de Nationale Vereniging van Portugese Gemeenten (ANMP)".

"Dit deel van de wetgeving (PL 64/XXIII/2023; PL 73/XXIII/2023; PL 74/XXIII/2023) zal daarom tot 24 maart in openbare raadpleging zijn, waarna het op 30 maart in de Raad van Ministers zal worden goedgekeurd, waarna het naar de Vergadering van de Republiek zal gaan", verklaart de regering in een verklaring.

De overige wetten - die betrekking hebben op steun voor woonkredieten en huurprijzen - eindigen, zoals reeds gepland, op 13 maart in openbare raadpleging en zullen op 16 maart in de ministerraad worden goedgekeurd. Op die manier, zegt de Uitvoerende macht, "wordt ervoor gezorgd dat de steun voor gezinnen snel ter plaatse is".