In een rapport legt S&P uit dat de stabiele vooruitzichten de verwachting weerspiegelen "dat de hoge niveaus van de openbare en externe schuld in Portugal zullen blijven dalen, waarbij de risico's voor de economische groei en het begrotingstraject als gevolg van een mogelijke stagflatie in Europa" en de onzekerheid van de geopolitieke context in evenwicht worden gehouden.

In september vorig jaar had het bureau de "rating" (notering) van Portugal verhoogd van "BBB" naar "BBB+", waarbij de vooruitzichten werden gewijzigd in stabiel.

In het rapport wijst het bureau erop dat het verwacht dat Portugal in de komende jaren primaire begrotingsoverschotten zal presenteren, waardoor het de nettoschuld in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) onder de 100% zal kunnen brengen, ondanks het feit dat de kosten voor de uitgifte van schulden zouden moeten stijgen.

De analisten van S&P verwachten dat de economische groei in 2023 zal vertragen, maar de "vooruitzichten op middellange termijn blijven sterk", gesteund door de verwachte uitvoering van de Europese fondsen.