De waarschuwing wordt gegeven in een boodschap van de voorzitter van de International Narcotics Control Board (INCB), Jagjit Pavadia, aan het begin van het jaarverslag van de instantie voor 2022.

De studie geeft aan dat het "deze trend bij een klein aantal regeringen in detail heeft geanalyseerd" en constateert "dat de legalisering van cannabis veel negatieve gevolgen voor de gezondheid kan hebben, vooral bij jongeren".

De organisatie wijst erop dat het niet-medisch gebruik van de drug "in strijd is met het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961", dat de drug classificeert "als een zeer verslavende stof".

Volgens het rapport is er in rechtsgebieden waar cannabis gelegaliseerd is voor recreatief gebruik sprake van "toegenomen consumptie" van de stof, evenals een "toename van gezondheidseffecten en psychotische stoornissen" en een "negatieve invloed op de verkeersveiligheid".


"Meest gebruikte illegale drug ter wereld"

"Ongeveer 4% van de wereldbevolking, ongeveer 209 miljoen mensen, gebruiken cannabis (gegevens van 2020)", wat het de "meest gebruikte illegale drug ter wereld" maakt, geeft het rapport aan, en voegt eraan toe dat "de teelt van de plant in het laatste decennium een groeitrend heeft geregistreerd" en dat het aantal gebruikers "met 23% is toegenomen".

Het gebruik van de drug varieert sterk per regio, maar "het is het hoogst in Noord-Amerika, Oceanië en West-Afrika".

De INCB wijst er ook op dat legalisatie leidt tot een "lagere perceptie van het risico" van het gebruik en "is vooral bezorgd over de uitbreiding van de cannabisindustrie", die op drugs gebaseerde producten "op een aantrekkelijke manier op de markt brengt voor jonge consumenten", aldus Jagjit Pavadia.

Aan de andere kant benadrukt de raad dat er "weinig betrouwbare gegevens beschikbaar zijn over het effect van cannabislegalisering om zinvolle conclusies te trekken" en dat "de verscheidenheid aan gebruikte modellen" het moeilijk maakt om gegevenssets van het ene land naar het andere over te dragen en de voorspellingen over het succes of falen van een eventuele legalisering.

Daarom wordt aanbevolen "de effecten van cannabisgebruik op individuen en samenlevingen nader te bestuderen voordat bindende langetermijnbeslissingen worden genomen".