Van de geanalyseerde financiële instellingen was Caixa Geral de Depósitos degene die zijn personeelsbestand het sterkst verminderde en in 2022 eindigde met 5.837 werknemers, 280 minder dan op 31 december van het voorgaande jaar.

Het aantal openbare bankkantoren daalde dan weer met 27 tot 515.

Santander Totta verloor 141 werknemers in 2022, tot 4.664 werknemers. Haar netwerk daalde met acht tot 339 kantoren.

Novo Banco, de laatste die de resultaten voor 2022 bekendmaakte, verloor vorig jaar 103 werknemers en sloot 19 filialen, waardoor het het verslagjaar afsloot met 4.090 werknemers en 292 filialen.

Onder de 100 dalingen zaten BCP en BPI.

BPI zag het aantal werknemers met 74 afnemen, terwijl het aantal filialen met 24 afnam.

BCP, dat het hoogste aantal werknemers heeft, sloot 2022 met 6.252 werknemers en verloor in het afgelopen jaar 37 elementen van zijn personeelsbestand.

Het aantal bankkantoren daalde echter met 26 tot 408.

Eind 2022 hadden de geanalyseerde banken in totaal 25.247 werknemers en 1.879 kantoren.