Uit het ongevallenrapport en de weginspectie van de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid (ANSR) voor november 2022 blijkt dat in de eerste elf maanden van vorig jaar 118,2 miljoen voertuigen zijn geïnspecteerd, waardoor de autoriteiten 1,1 miljoen overtredingen hebben geconstateerd, wat een stijging van 4% ten opzichte van 2021 betekent.

Het door de ANSR beheerde snelheidscontrolesysteem heeft bijgedragen tot deze toename van het aantal overtredingen: tussen januari en november werden 400.141 overtredingen geconstateerd, een stijging van 20,8% ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Volgens de ANSR werden tot november in totaal 744.219 snelheidsovertredingen geregistreerd, een stijging van 18,5%, maar rijden onder invloed van alcohol was de overtreding die de grootste stijging te zien gaf (+32,9%), toen er 27.390 overtredingen werden geconstateerd.

Verkeersveiligheid rechtvaardigt deze stijging van de boetes voor rijden onder invloed "grotendeels als gevolg van de sterke daling in het voorgaande jaar".

Vorig jaar was er ook een lichte stijging van de overtredingen wegens gebrek aan verzekering (+2,5%), in totaal 15.503.

Met betrekking tot verkeerscriminaliteit, gemeten in totaal aantal aanhoudingen, geeft de ANSR aan dat deze in de periode van januari tot november 2022 met 22,7% is gestegen ten opzichte van 2021, tot 28,4 duizend bestuurders, als gevolg van 54,7% rijden onder invloed en het ontbreken van een wettelijk rijbewijs (33,8%).

Het rapport vermeldt ook dat het aantal bestuurders die punten op hun rijbewijs hebben verloren eind november 2022 517.200 bedroeg, omdat zij sinds de inwerkingtreding van het puntenstelsel voor rijbewijzen, in juni 2016, in totaal 2.363 bestuurders zonder rijbewijs kwamen te zitten.