Ondertussen is in Washington het enige onderwerp waarover zowel Democraten als Republikeinen het eens zijn, de Chinese dreiging (ooit bekend als het "Gele Gevaar", maar dat waren andere tijden). De politici stellen zich op, de strategen waarschuwen en de strijdkrachten verheugen zich over de opkomst van een "gelijkwaardige concurrent".

Rusland vervult die rol al lang niet meer naar tevredenheid, en zelfs een Rusland dat nu volledig schurkachtig is geworden doet niet veel om het defensiebudget van de VS uit te breiden. Het blijft "Opper-Volta met kernwapens" en biedt het Amerikaanse leger geen adequaat voorwendsel om nieuwe raketten en vliegdekschepen te bouwen.

China is een zeer nuttige concurrent geweest voor het Amerikaanse leger, want het is groot, het ziet er machtig uit en het praat stoer. Zijn economie is vastgelopen, zijn bevolking stort in en zijn 74 jaar oude politieke systeem is zwaar aan het verzwakken, maar zolang iedereen in het Pentagon en het Congres doet alsof het niet opvalt, zal het dat doel blijven dienen.

In de echte wereld is China echter ongeveer zeven jaar geleden van het oude snelle groeipad geraakt, hoewel zijn statistici en economen dat een tijdje verborgen hebben weten te houden.

Officiële Chinese statistieken zijn, zoals de voormalige premier Li Keqiang het ooit tactvol uitdrukte, "door de mens gemaakt", maar voor wat het waard is, China zegt dat zijn economie vorig jaar met 3% is gegroeid, ongeveer in hetzelfde tempo als de Verenigde Staten. In werkelijkheid is de economie vorig jaar waarschijnlijk met 1 à 2% gekrompen door de eindeloze Covid-blokkades.

Zelfs in goede jaren groeit de Chinese economie sinds het midden van het vorige decennium even langzaam als de ontwikkelde economieën in het Westen. Het is niet aan het "inhalen", en de kans is groot dat het land in dezelfde val zit als de Japanse economie in 1992: vastzitten aan een lage tot geen groei voor altijd.

De Japanners doorstaan hun tegenslag opmerkelijk goed, vooral omdat hun BBP per hoofd van de bevolking al meer dan 31.000 dollar bedroeg toen hun economisch wonder tot stilstand kwam. Het inkomen per hoofd van de bevolking in China bedraagt nu slechts 12.000 dollar, en de mensen zullen wellicht veel minder vergevingsgezind zijn als daar het Chinese "wonder" ophoudt.

Het is waarschijnlijk gestopt, als we afgaan op de andere "wondereconomieën" van Oost-Azië. Zij kenden allemaal dertig jaar snelle groei en daarna een terugkeer naar normale of minder normale groei. De dertig jaar van China begonnen veel later, in de late jaren tachtig, maar nu is het waarschijnlijk allemaal voorbij.

Temeer omdat de bevolking met een ongekende snelheid begint af te nemen. In de afgelopen zeven jaar is het aantal geboorten in China letterlijk gehalveerd, en het daalt nog steeds. De meest recente prognose voorspelt 771 miljoen Chinezen tegen het einde van de eeuw. Dat is de helft van wat het nu is, en nog niet het dubbele van de Amerikaanse bevolking aan het eind van de eeuw.

Voorspellingen op zeer lange termijn zijn zelden in detail correct, maar de trendlijn klopt vaak wel. Als deze economische en demografische voorspellingen uitkomen, zal China nooit een wereldberoemde kolos worden.

China is al toegetreden tot de rangen van de grootmachten, maar het zal nooit de eerste zijn. Dit garandeert niet dat het zich niet zal mengen in militaire conflicten die het niet kan winnen, maar de overmoed van de "wolfskrijger" van de laatste jaren is al aan het verdwijnen.

Ondertussen heeft het ontluikende besef dat de meeste Chinezen waarschijnlijk in gentiele armoede zullen leven, in combinatie met de realiteit van een almachtige staat die elk detail van het privé-leven wil controleren, reeds een diep negatieve invloed op de houding van de jongeren.

In een recent opiniestuk in de Washington Post heeft de econoom Nicholas Eberstadt van het American Enterprise Institute gewezen op de snelle opkomst onder Chinese jongeren van een passieve vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid, die zich uit in slogans als "tang ping" (platliggen) en "bai lan" (laten rotten). Ze zien geen hoop voor de toekomst, en ze zien het nut er niet van in om het zelfs maar te proberen.

De oude mannen die China regeren weten dat er iets mis is gegaan - daarom zijn ze vorig jaar zo snel gezwicht voor de protesten van het volk tegen de voortdurende blokkades - maar ze hebben geen flauw idee hoe ze het kunnen oplossen. In feite kunnen ze waarschijnlijk de economie niet repareren en zeker niet het geboortecijfer.

Dus gaan ze door met propaganda, ondersteund door intimidatie en af en toe geweld, de traditionele machtsmiddelen van elke autoritaire staat, ook al doorzien de jongeren van de bevolking hun spelletje. Ze hebben geen andere opties. "De geselingen zullen doorgaan tot het moreel verbetert", zoals de apocriefe kapitein Bligh het uitdrukte.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer