De suggesties maken deel uit van de vierde evaluatie van de milieuprestaties van Portugal die door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is gepubliceerd. De organisatie van 38 landen analyseert de milieuprestaties van het land in de afgelopen tien jaar en doet 26 aanbevelingen.

Om deze prestaties te verbeteren is het nodig "de investeringen te verschuiven van de aanleg van nieuwe wegen naar de verbetering van het spoorwegnet".

En, zo suggereert de organisatie, Portugal zou moeten overwegen belastingen in te voeren op basis van het aantal en soort dieren en het gebruik van meststoffen, en overheidssteun af te leiden van activiteiten met een hoge uitstoot in de landbouwsector.

Het is noodzakelijk, aldus het OESO-document, om de tarieven voor wateronttrekking voor de landbouw te verhogen, het toezicht op onttrekkingen te versterken en nieuwe vergunningen in bepaalde regio's te beperken, en "de overdracht van de kosten voor het beheer van stedelijk afval aan gezinnen te versnellen door middel van identificeerbare specifieke heffingen, los van de waterrekening".


Hervorming van de groene belasting

Portugal moet ook de evaluatie van de hervorming van de groene belasting voltooien, "met het oog op een consequentere toepassing van het beginsel dat de vervuiler betaalt", het belastingverschil tussen diesel en benzine opheffen, minder vervuilende voertuigen bevorderen, de toltarieven laten variëren "in functie van de uitstoot van voertuigen" en lage-emissiezones in steden ontwikkelen.

Volgens het document moet de aankoop van voertuigen met lage koolstofuitstoot verder worden ondersteund en moet de invoering van oplaadstations in het hele land worden versneld.