Deze informatie werd door een bron bij de marine gedeeld met het agentschap Lusa.

Deze actie bracht de marine ertoe te oordelen dat de 13 agenten "hun militaire plichten niet hebben vervuld, door zich functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te eigenen die niet inherent zijn aan de respectieve posten en posities".

"Deze feiten worden nog in detail onderzocht en de daaruit voortvloeiende discipline en consequenties zullen dienovereenkomstig worden toegepast", aldus de marine in een aan Lusa gezonden nota.

Volgens een document van de 13 agenten in kwestie, waartoe Lusa toegang had, kreeg de "NRP Mondego" zaterdagavond de opdracht om "een Russisch schip ten noorden van Porto Santo te controleren", op een moment dat de weersvoorspellingen "wezen op een deining van 2,5 tot 3 meter".

Volgens deze 13 militairen ging de commandant van de "NRP Mondego" er zelf "ten overstaan van het garnizoen van uit dat hij zich niet op zijn gemak voelde om te vertrekken met de technische beperkingen" van het schip.

Onder de verschillende technische beperkingen waarop de militairen zich beriepen was het feit dat een motor en een elektrische stroomgenerator buiten werking waren.

Hij voegde er volgens de 13 militairen aan toe dat het schip "niet over een adequaat rioleringssysteem beschikt om oliehoudende resten aan boord op te slaan, die zich in de ruimen ophopen, waardoor het brandgevaar aanzienlijk toeneemt".

In de nota aan het agentschap Lusa bevestigt de marine dat de "NRP Mondego" een "storing in een van de motoren" had, maar vermeldt dat de missie die het zou uitvoeren "van korte duur en dicht bij de kust, met goede meteorologische en oceanische omstandigheden" was.

De marine vermeldt ook dat de commandant van het schip meldde dat het, "ondanks de genoemde beperkingen, veilige omstandigheden had om de missie uit te voeren".

Volgens de marine werd de beslissing van de scheepscommandant genomen ondanks het feit dat het marinekommando hem de vrijheid had gegeven om de missie af te breken "in geval van dwingende noodzaak".

De marine onderstreept dat "de beoordeling van de prioriteiten van de missies en de toestand van het schip een welomschreven en gestructureerde hiërarchische lijn volgt", en "het is uitsluitend aan de marine, en haar hiërarchische lijn, om te bepalen welke schepen in staat zijn om aan de toegewezen missies te voldoen".

Met betrekking tot de technische beperkingen van het "NRP Mondego" wijst de marine erop dat oorlogsschepen "in een zeer gedegradeerde modus kunnen opereren zonder gevolgen voor de veiligheid", aangezien zij over "zeer complexe systemen" beschikken.