In sommige gevallen bedroeg de verhoging meer dan het dubbele van het bedrag dat vorig jaar in rekening werd gebracht. Volgens een rapport van RTP is de reden voor de stijging een nieuw gemeentelijk tarief voor 2023 waarbij het tarief voor vast afval voor niet-huishoudelijk gebruik tot 5 keer wordt verhoogd en de waarde van water per kubieke meter in het tweede niveau van huishoudelijk verbruik praktisch wordt verdubbeld.