Volgens Maria do Céu Antunes maakt de maatregel, die zal worden belichaamd door het aanbrengen van dit zegel op producten of op hun verpakking, deel uit van het initiatief van het Prijzenobservatorium, onder toezicht van het ministerie, dat de transparantie in de hele waardeketen in de agrovoedingssector evalueert.

"We moeten de problemen identificeren en maatregelen nemen die van de hele voedselketen een eerlijk systeem maken voor landbouwers, voor verwerking, vervoer, grote en kleine detailhandelaars en voor de consument", aldus de ambtenaar.

De minister wees erop dat dit symbool dat de eerlijke prijs certificeert, dat voortgang zal vinden nadat de beoordelingen van het Waarnemingscentrum bekend zijn, later dit jaar, zal garanderen "dat niemand verlies lijdt en dat de voorwaarden voor duurzaamheid van de hele voedselketen zijn gecreëerd".

"Wij geloven dat de consument hiermee, wanneer hij naar de supermarkt gaat om zijn producten te kopen, met overtuiging kan kiezen dat niemand is achtergebleven", voegde de minister eraan toe.

Maria do Céu Antunes garandeerde dat de regering blijft werken aan "een eerlijke keten", zelfs erkennend dat er nog enkele asymmetrieën zijn, namelijk met het inkomensverlies voor boeren, die het ministerie belooft te ondersteunen.

"Uit de gegevens blijkt dat er in de productie een inkomensdaling is voor de boeren, voornamelijk door de stijging van de productiekosten, van ongeveer 14%. De steun aan de sector is al verhoogd met 2,6%, maar dat is nog steeds niet genoeg om deze inkomensdaling te voorkomen".

De minister garandeerde dat de onderhandelingen met de Europese Commissie over aanvullende steunfondsen ter bestrijding van de inflatiecrisis, die ook de sector treft, worden voortgezet en dat deze zullen worden aangevuld met kredieten uit de staatsbegroting.

"Naast de reguliere steun weten we dat deze buitengewone steun misschien niet voldoende is om het effect van deze opeenvolgende crises op de productie en de consumenten teniet te doen. Daarom zetten we alles in het werk om deze gevolgen te verzachten", verzekerde Maria do Céu Antunes.


Prijsbevriezing?

Over de mogelijkheid om de consument extra te beschermen door bijvoorbeeld de prijzen van essentiële goederen te bevriezen, vond de minister het "nog te vroeg om over concrete maatregelen te praten".

"We kunnen geen verwachtingen scheppen die we niet kunnen waarmaken. Bovendien kan het voorwaarden scheppen om de verschillende elementen van de voedselketen te scheiden en tegen elkaar op te zetten. Het is een probleem van iedereen, dat ons allen moet mobiliseren om duurzame antwoorden te krijgen", voegde zij eraan toe.

In deze context van een gezamenlijke mobilisatie kondigde de minister van Landbouw en Voeding aan dat er op 22 maart een bijeenkomst zal plaatsvinden van het Platform voor de bewaking van de relaties in de voedselketen (PARCA), waarin de overheidssectoren Landbouw en Economie en alle elementen van de keten, van productie tot distributie, vertegenwoordigd zijn.

De minister zei ook dat in het kader van PARCA een permanent subcomité zal worden opgericht, met vertegenwoordiging van verschillende instanties, om "te bekijken wat er in de hele [agro-voedsel]keten gebeurt en concrete voorstellen te doen die tot politieke maatregelen leiden".